Tööturg » Registreeritud noored (16–24 a.) töötud: Registreeritud noored (16–24 a.) töötud soo, maakondade lõikes kvartali lõpu seisuga

Töötukassas arvel olevate registreeritute noorte (16–24-aastased) töötute arv kvartali lõpu seisuga.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, maakond, kvartal

Allikas: Eesti Töötukassa

Aasta
Maakond Sugu Kvartal Vanusgrupp (töötud) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Harju maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 3101 5391 3012 2216 1846 - 1067
Harju maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 3968 4081 2145 1765 1396 958 -
Harju maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 4584 3442 1931 1556 1284 840 -
Harju maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 238 410 1308 4994 2905 2006 1582 1281 876 -
Harju maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 1884 3036 1482 1076 905 - 562
Harju maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 2350 2243 996 830 692 477 -
Harju maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 2560 1728 829 664 577 395 -
Harju maakond Mees IV kvartal 16-24 84 175 747 2778 1399 894 703 646 451 -
Harju maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 1217 2355 1530 1140 941 - 505
Harju maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 1618 1838 1149 935 704 481 -
Harju maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 2024 1714 1102 892 707 445 -
Harju maakond Naine IV kvartal 16-24 154 235 561 2216 1506 1112 879 635 425 -
Hiiu maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 74 137 73 63 56 - 36
Hiiu maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 96 100 55 33 33 19 -
Hiiu maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 121 72 43 31 22 18 -
Hiiu maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 25 8 29 135 67 64 43 31 27 -
Hiiu maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 46 94 49 37 23 - 18
Hiiu maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 66 69 38 18 16 14 -
Hiiu maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 77 48 26 13 8 9 -
Hiiu maakond Mees IV kvartal 16-24 9 1 17 87 48 38 16 18 16 -
Hiiu maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 28 43 24 26 33 - 18
Hiiu maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 30 31 17 15 17 5 -
Hiiu maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 44 24 17 18 14 9 -
Hiiu maakond Naine IV kvartal 16-24 16 7 12 48 19 26 27 13 11 -
Ida-Viru maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 1634 2317 1689 1422 1176 - 824
Ida-Viru maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 1813 1976 1429 1203 929 646 -
Ida-Viru maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 1999 1655 1217 945 763 564 -
Ida-Viru maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 399 430 920 2149 1557 1219 952 758 625 -
Ida-Viru maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 1028 1401 952 754 659 - 456
Ida-Viru maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 1089 1150 737 612 502 319 -
Ida-Viru maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 1215 889 582 450 389 289 -
Ida-Viru maakond Mees IV kvartal 16-24 164 168 521 1326 851 619 494 382 332 -
Ida-Viru maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 606 916 737 668 517 - 368
Ida-Viru maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 724 826 692 591 427 327 -
Ida-Viru maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 784 766 635 495 374 275 -
Ida-Viru maakond Naine IV kvartal 16-24 235 262 399 823 706 600 458 376 293 -
Järva maakond* Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 307 463 271 170 186 144 -
Järva maakond* Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 313 380 192 134 151 - -
Järva maakond* Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 357 262 178 129 124 - -
Järva maakond* Mehed ja naised IV kvartal 16-24 32 70 159 420 266 185 150 148 - -
Järva maakond* Mees I kvartal 16-24 - - - 174 268 131 75 86 73 -
Järva maakond* Mees II kvartal 16-24 - - - 178 197 82 51 66 - -
Järva maakond* Mees III kvartal 16-24 - - - 197 102 60 44 49 - -
Järva maakond* Mees IV kvartal 16-24 15 19 75 242 118 73 66 69 - -
Järva maakond* Naine I kvartal 16-24 - - - 133 195 140 95 100 71 -
Järva maakond* Naine II kvartal 16-24 - - - 135 183 110 83 85 - -
Järva maakond* Naine III kvartal 16-24 - - - 160 160 118 85 75 - -
Järva maakond* Naine IV kvartal 16-24 17 51 84 178 148 112 84 79 - -
Jõgeva maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 241 319 183 170 146 - 102
Jõgeva maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 235 231 126 119 81 81 -
Jõgeva maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 263 151 117 92 83 78 -
Jõgeva maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 59 36 113 320 161 152 101 98 90 -
Jõgeva maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 147 199 91 90 70 - 55
Jõgeva maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 142 126 58 65 39 42 -
Jõgeva maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 150 68 49 41 38 26 -
Jõgeva maakond Mees IV kvartal 16-24 17 12 59 192 84 77 49 53 50 -
Jõgeva maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 94 120 92 80 76 - 47
Jõgeva maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 93 105 68 54 42 39 -
Jõgeva maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 113 83 68 51 45 52 -
Jõgeva maakond Naine IV kvartal 16-24 42 24 54 128 77 75 52 45 40 -
Kogu Eesti Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 9445 15123 9292 7247 6087 - 4131
Kogu Eesti Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 10879 11671 6837 5530 4484 3 244 -
Kogu Eesti Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 12490 9590 6073 4701 4062 3083 -
Kogu Eesti Mehed ja naised IV kvartal 16-24 1274 1616 4380 13888 8758 6474 5014 4282 3423 -
Kogu Eesti Mees I kvartal 16-24 - - - 5870 8852 4903 3676 3237 - 2203
Kogu Eesti Mees II kvartal 16-24 - - - 6619 6525 3407 2674 2342 1 668 -
Kogu Eesti Mees III kvartal 16-24 - - - 7284 4821 2755 2071 1880 1444 -
Kogu Eesti Mees IV kvartal 16-24 485 676 2491 8126 4446 3095 2412 2139 1777 -
Kogu Eesti Naine I kvartal 16-24 - - - 3575 6271 4389 3571 2850 - 1928
Kogu Eesti Naine II kvartal 16-24 - - - 4260 5146 3430 2856 2142 1 576 -
Kogu Eesti Naine III kvartal 16-24 - - - 5206 4769 3318 2630 2182 1639 -
Kogu Eesti Naine IV kvartal 16-24 789 940 1889 5762 4312 3379 2602 2143 1646 -
Lääne maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 193 252 172 123 116 - 81
Lääne maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 184 170 97 66 82 56 -
Lääne maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 224 162 109 56 65 55 -
Lääne maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 14 7 73 247 160 113 73 60 57 -
Lääne maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 130 172 95 67 65 - 52
Lääne maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 116 119 59 38 50 36 -
Lääne maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 145 103 66 24 37 31 -
Lääne maakond Mees IV kvartal 16-24 2 4 44 163 88 64 36 40 33 -
Lääne maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 63 80 77 56 51 - 29
Lääne maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 68 51 38 28 32 20 -
Lääne maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 79 59 43 32 28 24 -
Lääne maakond Naine IV kvartal 16-24 12 3 29 84 72 49 37 20 24 -
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 362 661 423 324 235 159 -
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 398 486 300 215 167 - -
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 527 390 250 192 160 - -
Lääne-Viru maakond* Mehed ja naised IV kvartal 16-24 43 58 154 587 367 300 212 166 - -
Lääne-Viru maakond* Mees I kvartal 16-24 - - - 216 376 211 171 123 90 -
Lääne-Viru maakond* Mees II kvartal 16-24 - - - 226 265 128 101 84 - -
Lääne-Viru maakond* Mees III kvartal 16-24 - - - 287 181 94 71 65 - -
Lääne-Viru maakond* Mees IV kvartal 16-24 14 24 83 323 178 146 95 79 - -
Lääne-Viru maakond* Naine I kvartal 16-24 - - - 146 285 212 153 112 69 -
Lääne-Viru maakond* Naine II kvartal 16-24 - - - 172 221 172 114 83 - -
Lääne-Viru maakond* Naine III kvartal 16-24 - - - 240 209 156 121 95 - -
Lääne-Viru maakond* Naine IV kvartal 16-24 29 34 71 264 189 154 117 87 - -
Pärnu maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 626 1178 732 609 478 - 359
Pärnu maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 739 875 521 407 303 242 -
Pärnu maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 918 659 452 336 286 249 -
Pärnu maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 50 85 275 1105 655 535 393 336 321 -
Pärnu maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 385 692 408 328 266 - 185
Pärnu maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 468 486 298 225 176 144 -
Pärnu maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 546 330 221 156 135 131 -
Pärnu maakond Mees IV kvartal 16-24 12 39 151 637 335 268 210 163 174 -
Pärnu maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 241 486 324 281 212 - 174
Pärnu maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 271 389 223 182 127 98 -
Pärnu maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 372 329 231 180 151 118 -
Pärnu maakond Naine IV kvartal 16-24 38 46 124 468 320 267 183 173 147 -
Põlva maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 260 389 237 196 172 - 124
Põlva maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 245 309 173 142 120 102 -
Põlva maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 293 253 157 120 124 113 -
Põlva maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 60 70 157 359 229 179 160 154 111 -
Põlva maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 166 238 138 115 97 - 77
Põlva maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 152 179 94 68 66 56 -
Põlva maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 177 124 71 59 62 55 -
Põlva maakond Mees IV kvartal 16-24 26 35 98 217 125 97 89 81 62 -
Põlva maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 94 151 99 81 75 - 47
Põlva maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 93 130 79 74 54 46 -
Põlva maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 116 129 86 61 62 58 -
Põlva maakond Naine IV kvartal 16-24 34 35 59 142 104 82 71 73 49 -
Rapla maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 242 436 301 221 177 - 122
Rapla maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 274 347 215 188 130 109 -
Rapla maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 311 292 184 140 121 85 -
Rapla maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 30 30 88 354 276 192 167 136 100 -
Rapla maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 148 262 144 102 84 - 59
Rapla maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 174 203 102 83 59 56 -
Rapla maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 181 144 74 52 47 33 -
Rapla maakond Mees IV kvartal 16-24 4 4 48 215 134 79 63 63 52 -
Rapla maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 94 174 157 119 93 - 63
Rapla maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 100 144 113 105 71 53 -
Rapla maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 130 148 110 88 74 52 -
Rapla maakond Naine IV kvartal 16-24 26 26 40 139 142 113 104 73 48 -
Saare maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 283 396 227 183 138 - 138
Saare maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 279 286 123 133 105 70 -
Saare maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 320 235 114 138 99 71 -
Saare maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 31 59 99 368 226 141 125 116 98 -
Saare maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 195 221 130 82 66 - 71
Saare maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 190 165 66 60 56 33 -
Saare maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 199 124 50 55 39 17 -
Saare maakond Mees IV kvartal 16-24 12 30 63 218 119 53 51 53 45 -
Saare maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 88 175 97 101 72 - 67
Saare maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 89 121 57 73 49 37 -
Saare maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 121 111 64 83 60 54 -
Saare maakond Naine IV kvartal 16-24 19 29 36 150 107 88 74 63 53 -
Tartu maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 1044 1628 1008 805 664 - 548
Tartu maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 1164 1242 703 534 463 377 -
Tartu maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 1279 1036 651 462 483 432 -
Tartu maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 118 137 485 1430 1001 709 495 545 480 -
Tartu maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 674 951 566 386 382 - 281
Tartu maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 721 650 358 235 243 184 -
Tartu maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 767 495 292 200 216 203 -
Tartu maakond Mees IV kvartal 16-24 54 74 283 857 540 339 247 262 239 -
Tartu maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 370 677 442 419 282 - 267
Tartu maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 443 592 345 299 220 193 -
Tartu maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 512 541 359 262 267 229 -
Tartu maakond Naine IV kvartal 16-24 64 63 202 573 461 370 248 283 241 -
Valga maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 282 445 324 225 219 - 136
Valga maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 306 345 255 189 172 121 -
Valga maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 355 296 201 169 132 128 -
Valga maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 76 75 153 396 280 214 180 127 129 -
Valga maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 177 278 188 129 136 - 77
Valga maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 198 196 143 96 100 66 -
Valga maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 226 157 108 85 68 62 -
Valga maakond Mees IV kvartal 16-24 32 29 90 254 145 124 101 67 68 -
Valga maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 105 167 136 96 83 - 59
Valga maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 108 149 112 93 72 55 -
Valga maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 129 139 93 84 64 66 -
Valga maakond Naine IV kvartal 16-24 44 46 63 142 135 90 79 60 61 -
Viljandi maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 433 600 310 272 248 - 151
Viljandi maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 473 446 263 202 168 126 -
Viljandi maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 509 375 235 161 133 115 -
Viljandi maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 46 68 201 572 313 226 181 135 148 -
Viljandi maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 265 341 136 132 133 - 73
Viljandi maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 292 236 111 89 86 56 -
Viljandi maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 289 165 101 61 58 43 -
Viljandi maakond Mees IV kvartal 16-24 16 27 107 334 136 99 81 62 66 -
Viljandi maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 168 259 174 140 115 - 78
Viljandi maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 181 210 152 113 82 70 -
Viljandi maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 220 210 134 100 75 72 -
Viljandi maakond Naine IV kvartal 16-24 30 41 94 238 177 127 100 73 82 -
Võru maakond Mehed ja naised I kvartal 16-24 - - - 363 511 330 248 230 - 173
Võru maakond Mehed ja naised II kvartal 16-24 - - - 392 397 240 200 184 145 -
Võru maakond Mehed ja naised III kvartal 16-24 - - - 430 310 234 174 183 121 -
Võru maakond Mehed ja naised IV kvartal 16-24 53 73 166 452 295 239 200 191 139 -
Võru maakond Mees I kvartal 16-24 - - - 235 323 182 132 142 - 85
Võru maakond Mees II kvartal 16-24 - - - 257 241 137 103 107 83 -
Võru maakond Mees III kvartal 16-24 - - - 268 163 132 96 92 56 -
Võru maakond Mees IV kvartal 16-24 24 35 105 283 146 125 111 101 75 -
Võru maakond Naine I kvartal 16-24 - - - 128 188 148 116 88 - 88
Võru maakond Naine II kvartal 16-24 - - - 135 156 103 97 77 62 -
Võru maakond Naine III kvartal 16-24 - - - 162 147 102 78 91 65 -
Võru maakond Naine IV kvartal 16-24 29 38 61 169 149 114 89 90 64 -