Noorsootöö: Noorteühingute aastatoetust saanud ühingutes osalemine

Noorteühingute aastatoetust saanud noorteühingutes osalemine

Lõiked: Noorteühing; aasta

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

Aasta
Noorteühing 2014 2015 2016
Avatud Vabariik 1411 1233 932
Eesti Breiktantsu Liit 1517 1558 1389
B.G. Forseliuse Seltsi Noortekogu 536 590 607
Noorteühing ELO 1137 1149 1132
Eesti Gaidide Liit 658 702 727
MTÜ Eesti Väitlusselts 970 1123 999
Eesti Skautide Ühing MTÜ 1226 1226 1199
MTÜ Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (TORE) 601 617 617
MTÜ Urban Style 2938 3003 2613
MTÜ Tegusad Eesti Noored 523 544 581
YFU Eesti 559 586 575
Eesti 4H 1172 1011 1113
Eesti Tänavaspordi Liit 613 601 623
YMCA NNKÜ/NMKÜ 1481 - 1081
Eesti Õpilasesinduste Liit - 158 172
Eesti Üliõpilaskondade Liit - 19 19
Eesti Noorte Tantsu Ühing - - 623
Kokku 15342 14120 15002