Noorsootöö: Koolituses osalevad noorsootöötajad

Koolituses osalevate noorsootöötajate arv.
Mõõtühik: absoluutarv
Esitamise lõiked: aasta, näitaja.
Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

Aasta
Naitaja (noorsootootajad) 2014 2015 2016
Arv 608 610 794
Osakaal 12,16 12,2 15,88
Arengukava osakaal 8 10 12