Demograafia » Noorte seisund ühiskonnas: Noorte seisund ühiskonnas soo lõikes

15–26-aastaste isikute arv seisundi (hõivatud, töötu, õppiv jms) järgi ühiskonnas.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, seisund, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu uuring (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu Seisund Vanusgrupp (seisund) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mehed ja naised Hõivatud 15-26 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500 81500
Mehed ja naised Hõivatud ja õpib 15-26 24300 20800 24500 25300 23900 20600 23000 26400 24000 21200 24400
Mehed ja naised Hõivatud ja ei õpi 15-26 67400 71000 70300 73200 55300 51100 59900 55700 52100 55300 57100
Mehed ja naised Töötu 15-26 13400 10300 9300 10700 25200 27900 19100 17400 14400 12400 9300
Mehed ja naised Töötu ja õpib 15-26 2300 2800 1800 2700 4300 6200 4900 3600 2900 2500 2400
Mehed ja naised Töötu ja ei õpi 15-26 11100 7500 7500 8100 21000 21800 14200 13700 11500 9800 6900
Mehed ja naised Mitteaktiivne 15-26 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300 87000
Mehed ja naised Mitteaktiivne ja õpib 15-26 117500 116800 110100 104400 103000 104300 96500 88800 86100 79800 71700
Mehed ja naised Mitteaktiivne ja ei õpi 15-26 20000 18300 18800 18200 18800 15000 14800 17600 16000 17500 15300
Mehed ja naised Kokku 15-26 242600 237100 233000 232000 226100 219000 213300 205800 192600 186200 177800
Mees Hõivatud 15-26 53200 53000 54800 57000 44900 39900 45000 45800 41600 40100 44100
Mees Hõivatud ja õpib 15-26 13500 10500 11200 10600 9900 8900 9000 11600 9200 8500 9900
Mees Hõivatud ja ei õpi 15-26 39700 42500 43700 46400 35000 31000 36000 34200 32300 31600 34200
Mees Töötu 15-26 7900 5000 6200 6100 16900 16900 11100 10600 7600 8200 5200
Mees Töötu ja õpib 15-26 .. .. .. .. 2300 2600 2600 2100 1000 1700 1300
Mees Töötu ja ei õpi 15-26 6400 4100 5000 5300 14600 14300 8500 8500 6600 6500 3900
Mees Mitteaktiivne 15-26 64200 63200 59200 57300 57100 57900 54300 51000 50500 48000 41400
Mees Mitteaktiivne ja õpib 15-26 58100 57200 52600 51100 50600 52600 47900 44400 43600 39900 35300
Mees Mitteaktiivne ja ei õpi 15-26 6100 6000 6600 6200 6500 5400 6400 6600 7000 8100 6100
Mees Kokku 15-26 125400 121200 120200 120500 118900 114800 110300 107300 99700 96300 90800
Naine Hõivatud 15-26 38400 38700 40000 41500 34200 31800 38000 36300 34600 36400 37400
Naine Hõivatud ja õpib 15-26 10800 10200 13400 14700 14000 11700 14000 14800 14800 12700 14600
Naine Hõivatud ja ei õpi 15-26 27600 28500 26600 26800 20200 20100 24000 21500 19800 23700 22800
Naine Töötu 15-26 5500 5300 3100 4600 8400 11000 8000 6800 6700 4200 4000
Naine Töötu ja õpib 15-26 .. .. .. .. 2000 3600 2300 1600 1900 900 1100
Naine Töötu ja ei õpi 15-26 4700 3300 2500 2800 6400 7500 5700 5200 4900 3300 4000
Naine Mitteaktiivne 15-26 73300 71900 69700 65300 64600 61400 57000 55400 51500 49300 45500
Naine Mitteaktiivne ja õpib 15-26 59400 59600 57500 53300 52300 51800 48600 44400 42500 39900 36300
Naine Mitteaktiivne ja ei õpi 15-26 13900 12300 12200 12000 12300 9700 8400 11000 9000 9400 9200
Naine Kokku 15-26 117200 115900 112800 111500 107200 104300 103000 98500 92800 89900 87000