Tervis » Vigastused ja mürgistused: Vigastused ja mürgistused

Vigastuste ja mürgistuste esmasjuhud noortel (0–14-aastased, 15-aastased ja vanemad) ja esmasjuhtude arv 100 000 elaniku kohta.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, sugu

Allikas: Tervise Arengu Instituut

Märkus:
Kuna esmashaigusjuhtumite kohta esitatud andmed ei ole isikupõhised, vaid põhinevad agregeeritud aruannetel, siis on võimalik haigusjuhtude topeltregistreerimine erinevate tervishoiuasutuste
poolt.
1998.-2004.a. andmed on esitatud vanusrühmiti kokku, laste ja täiskasvanute kohta eraldi andmeid ei kogutud. 1998.-2001.a. andmete puhul ei ole esitatud soolist jaotust. 

Muude õnnetusjuhtumite kategoriseerimisest:
1998.-2006.a. on juhuvigastuste välispõhjustest (V01-X59) eraldi välja toodud ainult sõidukiõnnetused (V01-V99) ja muud õnnetusjuhtumid (W00-X59). Kategooria 'Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59)' sisaldab kõiki juhuvigastusi kokku, välja arvatud sõidukiõnnetused (V01-V99).
Alates 2007.a. on kogutud eraldi andmeid järgmiste juhuvigastuste välispõhjuste (V01-X59) kohta: sõidukiõnnetused (V01-V99), kukkumine (W00-W19), mehhaanilise jõu toime (W20-W64), uppumine (W65-W74), suitsu, tule ja leekide toime (X00-X09), tuliste ainete ja esemete toime (X10-X19), juhuslik mürgistus (X40-X49), loodusjõudude toime (X30-X39) ja muud õnnetusjuhtumid (W75-W99, X20-X29, X50-X59).
'Muud õnnetusjuhtumid 2007.-2012.a. (W75-W99, X20-X29, X50-X59)' sisaldab muid juhuslikke hingamisohustusi, elektrivoolu, kiirguse, äärmuslike temperatuuride ning rõhu toimet, kokkupuudet mürgiste loomade ja taimedega, ülepingutust, reisimise ja puudusseisundite ning muude täpsustamata tegurite juhuslikku toimet.
2007. ja edasiste aastate kohta on eraldi välja arvutatud ka varasemate aastate kohta esitatud kategooria 'Muud õnnetusjuhtumid (W00-X59)', mis sisaldab kõiki juhuvigastusi kokku, välja arvatud sõidukiõnnetused (V01-V99).

Aasta
Sugu Vanusegrupp (vigastus) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mehed ja naised 0-14 100000 elaniku kohta 19318,4 20145,8 22724,7 22616,8 20246,7 19652,4 20760,4 19967,8 19840,2 19726 20612,9
Mehed ja naised 0-14 Absoluutarv 42697 41997 36256 42746 42146 41921 43172 42510 41153 41190 43042
Mehed ja naised 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 10130,1 10586,4 11718,9 12387,5 11821,5 11329,5 12270,9 11954,8 14496,5 14111,8 12165,1
Mehed ja naised 15 ja vanemad Absoluutarv 152413 160433 189440 186480 167939 160551 172260 165068 149910 144316 134514
Mehed ja naised Kokku 100000 elaniku kohta 14401,7 15030,3 16834,4 17143,6 15742,4 15206,6 16229,1 15693,6 14496,5 14111,8 13507
Mehed ja naised Kokku Absoluutarv 195110 202430 225696 229226 210085 202472 215432 207578 191063 185506 177556
Mees 0-14 100000 elaniku kohta 24136 23831,6 20811,4 24419,4 23480,8 23346,8 23479,1 22665 21977,7 21517 22358,6
Mees 0-14 Absoluutarv 25554 24686 21315 24992 24224 24360 24750 24046 23437 23088 23991
Mees 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 17119,9 17686,8 15448,5 18358,9 18383,4 17824,8 18526,1 18441,7 17202,9 16697,6 15429,9
Mees 15 ja vanemad Absoluutarv 96117 101446 120295 115613 101520 97534 103740 99186 87546 84716 78284
Mees Kokku 100000 elaniku kohta 20725,7 20846,3 18206,7 21475 21004,2 20665 21074,9 20614,5 18030,1 17538,9 16639,4
Mees Kokku Absoluutarv 121671 126132 141610 140605 125744 121894 128490 123232 110983 107804 102275
Naine 0-14 100000 elaniku kohta 18344,9 19415,1 23101 22261,5 19602,4 18905,2 20202,1 19407,8 17578,4 17832,7 18767,6
Naine 0-14 Absoluutarv 17143 17311 14941 17754 17922 17561 18422 18464 17716 18102 19051
Naine 15 ja vanemad 100000 elaniku kohta 9010 9470,7 11137,9 11454,2 10782,9 10285 11249,6 10881,9 10365,1 9960,2 9397
Naine 15 ja vanemad Absoluutarv 56296 58987 69145 70867 66419 63017 68520 65882 62364 59600 56230
Naine Kokku 100000 elaniku kohta 13267,6 14007,3 16595,1 16386,1 14811,3 14225,5 15344,8 14784,6 11400 11102 10756,1
Naine Kokku Absoluutarv 73439 76298 84086 88621 84341 80578 86942 84346 80080 77702 75281