Õigus ja turvalisus : Tuvastatud alaealised kurjategijad

Alaealiste (14–17-aastased) kurjategijate arv.

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Vanusgrupp (õigus) Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
14-17 Arv 2289 1845 1653 1610 1486 1372 734 624 541 563
14-17 10000 samaealise elaniku kohta 324 299 290 304 293 289 155 132 114 116