Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Huvi poliitika vastu: Huvi poliitika vastu soo lõikes

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Kui huvitatud Te olete poliitikast?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, huvi poliitika vastu

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Sugu Huvi poliitika vastu Vanus (ESS) 2006 2008 2010 2012
Mehed ja naised Väga huvitatud 15-26 3.9 5.7 2.9 2.3
Mehed ja naised Üsna huvitatud 15-26 24 25.3 18.7 21.9
Mehed ja naised Vähe huvitatud 15-26 52.3 53.2 55.8 51.2
Mehed ja naised Ei ole huvitatud 15-26 19.7 15.8 22.6 24.5
Mehed ja naised Kokku 15-26 100 100 100 100
Mees Väga huvitatud 15-26 5.8 6 3.3 1.6
Mees Üsna huvitatud 15-26 22.3 27.8 17.2 24.9
Mees Vähe huvitatud 15-26 48.9 47.7 58.3 48.7
Mees Ei ole huvitatud 15-26 23 18.5 21.2 24.9
Mees Kokku 15-26 100 100 100 100
Naine Väga huvitatud 15-26 2.1 5.5 2.5 3.2
Naine Üsna huvitatud 15-26 25.7 22.6 20.1 18.9
Naine Vähe huvitatud 15-26 55.7 58.9 53.5 53.7
Naine Ei ole huvitatud 15-26 16.4 13 23.9 24.2
Naine Kokku 15-26 100 100 100 100