Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Osalemine viimastel üleriigilistel valimistel: Osalemine viimastel üleriigilistel valimistel soo lõikes

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Mõned inimesed ei käi tänapäeval ühel või teisel põhjusel valimas. Kas Te osalesite viimastel Riigikogu valimistel?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, hääletamine, sugu

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Sugu Hääletamine Vanus (ESS) 2006 2008 2010 2012 2014
Mehed ja naised On hääletanud 15-26 22.sept 30.juuli 29.aug 39.8 29,6
Mehed ja naised Ei ole hääletanud 15-26 58.8 45.1 34.4 36.6 41,6
Mehed ja naised Pole valimisõigust 15-26 18.märts 24.veebr 35.7 23.juuni 28,8
Mehed ja naised Kokku 15-26 100 100 100 100 100
Mees On hääletanud 15-26 19.märts 28.sept 30.2 34 27
Mees Ei ole hääletanud 15-26 63.6 46.3 32.9 41.9 41,1
Mees Pole valimisõigust 15-26 17.jaan 24.aug 36.9 24.jaan 31,9
Mees Kokku 15-26 100 100 100 100 100
Naine On hääletanud 15-26 26.juuni 32.6 29.mai 45.5 32,8
Naine Ei ole hääletanud 15-26 54 43.7 35.9 31.4 42,2
Naine Pole valimisõigust 15-26 19.apr 23.juuni 34.6 23 25
Naine Kokku 15-26 100 100 100 100 100