Noorsootöö » Noortekogude arv: Noortekogude arv

Eesti KOV juures tegutsevate noortekogude/noortevolikogude arv ja nende tegevusse kaasatud noorte arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, noortekogude arv ja osalus noortekogudes, maakond

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

Aasta
Maakond Noortekogude arv ja osalus noortekogudes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Harju maakond Maakondkondlike noortekogude arv 0 1 1 1 1 1 1 0
Harju maakond KOV osaluskogude arv 0 5 6 6 7 8 11 9
Harju maakond Osaluskogude arv kokku 0 6 7 7 8 9 12 9
Harju maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 0 18 15 7 4 0 0 0
Harju maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 76 123 114
Harju maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 76 123 114
Hiiu maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Hiiu maakond KOV osaluskogude arv 0 0 2 2 2 2 2 1
Hiiu maakond Osaluskogude arv kokku 1 1 3 3 3 3 3 2
Hiiu maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 26 42 37 37 35 24 35 42
Hiiu maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 0 7 1
Hiiu maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 24 42 43
Ida-Viru maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Ida-Viru maakond KOV osaluskogude arv 4 3 4 4 5 3 4 4
Ida-Viru maakond Osaluskogude arv kokku 5 4 5 5 6 4 5 5
Ida-Viru maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 34 17 16 17 20 22 21 30
Ida-Viru maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 37 31 41
Ida-Viru maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 59 52 71
Järva maakond* Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 - - -
Järva maakond* KOV osaluskogude arv 2 4 6 5 4 - - -
Järva maakond* Osaluskogude arv kokku 3 5 7 6 5 - - -
Järva maakond* Noorte arv maakondlikus noortekogus 21 21 19 22 16 - - -
Järva maakond* Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - - - -
Järva maakond* Noorte arv osaluskogudes - - - - - - - -
Jõgeva maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Jõgeva maakond KOV osaluskogude arv 0 0 2 2 3 3 3 3
Jõgeva maakond Osaluskogude arv kokku 1 1 3 3 4 4 4 4
Jõgeva maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 12 26 15 20 26 30 30 36
Jõgeva maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 11 18 13
Jõgeva maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 41 48 49
Kogu Eesti Maakondkondlike noortekogude arv 14 15 15 15 15 15 15 14
Kogu Eesti KOV osaluskogude arv 17 45 62 70 66 70 68 61
Kogu Eesti Osaluskogude arv kokku 31 60 77 85 81 85 83 75
Kogu Eesti Noorte arv maakondlikus noortekogus 253 300 247 242 258 271 285 316
Kogu Eesti Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 619 671 593
Kogu Eesti Noorte arv osaluskogudes - - - - - 890 956 909
Lääne maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Lääne maakond KOV osaluskogude arv 3 6 6 6 3 2 3 2
Lääne maakond Osaluskogude arv kokku 4 7 7 7 4 3 4 3
Lääne maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 15 12 10 7 13 13 10 27
Lääne maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 21 24 25
Lääne maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 34 34 52
Lääne-Viru maakond* Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 - - -
Lääne-Viru maakond* KOV osaluskogude arv 0 3 3 3 4 - - -
Lääne-Viru maakond* Osaluskogude arv kokku 1 4 4 4 5 - - -
Lääne-Viru maakond* Noorte arv maakondlikus noortekogus 19 26 20 10 18 - - -
Lääne-Viru maakond* Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - - - -
Lääne-Viru maakond* Noorte arv osaluskogudes - - - - - - - -
Pärnu maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Pärnu maakond KOV osaluskogude arv 1 1 3 5 5 5 5 5
Pärnu maakond Osaluskogude arv kokku 2 2 4 6 6 6 6 6
Pärnu maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 22 25 10 15 17 21 21 21
Pärnu maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 54 65 60
Pärnu maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 75 86 81
Põlva maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Põlva maakond KOV osaluskogude arv 0 0 2 2 2 2 2 2
Põlva maakond Osaluskogude arv kokku 1 1 3 3 3 3 3 3
Põlva maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 11 17 11 18 19 14 14 14
Põlva maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 26 5 9
Põlva maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 40 19 23
Rapla maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Rapla maakond KOV osaluskogude arv 1 3 4 4 2 4 3 0
Rapla maakond Osaluskogude arv kokku 2 4 5 5 3 5 4 1
Rapla maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 13 12 15 15 9 2 20 17
Rapla maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 8 8 0
Rapla maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 10 28 17
Saare maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Saare maakond KOV osaluskogude arv 1 4 6 6 5 5 2 2
Saare maakond Osaluskogude arv kokku 2 5 7 7 6 6 3 3
Saare maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 8 8 12 8 8 20 14 8
Saare maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 12 35 22
Saare maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 32 49 30
Tartu maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Tartu maakond KOV osaluskogude arv 2 7 6 7 6 10 9 7
Tartu maakond Osaluskogude arv kokku 3 8 7 8 7 11 10 8
Tartu maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 15 33 25 19 23 29 33 33
Tartu maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 97 90 69
Tartu maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 126 123 102
Valga maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Valga maakond KOV osaluskogude arv 0 2 4 5 6 5 4 3
Valga maakond Osaluskogude arv kokku 1 3 5 6 7 6 5 4
Valga maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 13 16 14 14 12 12 10 7
Valga maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 48 34 25
Valga maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 60 44 32
Viljandi maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Viljandi maakond KOV osaluskogude arv 2 3 3 7 5 5 5 6
Viljandi maakond Osaluskogude arv kokku 3 4 4 8 6 6 6 7
Viljandi maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 35 12 14 21 26 28 26 25
Viljandi maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 69 82 61
Viljandi maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 97 108 86
Võru maakond Maakondkondlike noortekogude arv 1 1 1 1 1 1 1 1
Võru maakond KOV osaluskogude arv 1 4 5 6 6 7 6 7
Võru maakond Osaluskogude arv kokku 2 5 6 7 7 8 7 8
Võru maakond Noorte arv maakondlikus noortekogus 9 15 14 12 12 18 11 10
Võru maakond Noorte arv KOV osaluskogus - - - - - 74 64 65
Võru maakond Noorte arv osaluskogudes - - - - - 92 75 75