Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Noorte religioossus: Noorte religioossus soo lõikes

Euroopa Sotsiaaluuringus osalenute noorte (15–26-aastased) vastuste osakaal küsimustele "Kas Te peate end mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks?" ja "Millise usu või usulahu tunnistajaks nimelt Te ennast peate?"

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, religioon, sugu

Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (ESS)

Aasta
Sugu Religioon Vanus (ESS) 2006 2008 2010 2012 2014
Mehed ja naised Peab ennast mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks 15-26 22.juuli 16.mai 9.apr 17.juuli 19,2
Mehed ja naised Ei pea ennast mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks 15-26 77.3 83.5 90.6 82.3 80,8
Mehed ja naised Katoliiklus 15-26 1.juuni 2 0 4.mai 4,1
Mehed ja naised Protestantism (sh. luterlus, babtism, metodism, adventism jt.) 15-26 14.aug 16.märts 23.jaan 15.veebr 16,3
Mehed ja naised Õigeusk 15-26 78.7 71.4 57.7 71.2 75,5
Mehed ja naised Muu kristlik usk või usulahk (Jehoova tunnistajad, mormoonid jt.) 15-26 3.märts 4.jaan 11.mai 6.jaan 4,1
Mehed ja naised Judaism 15-26 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Islami usk 15-26 1.juuni 4.jaan 0 1.mai 0
Mehed ja naised Aasia usundid (budism, hinduism, taoism jt.) 15-26 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Muu mittekristlik usk või usulahk 15-26 0 2 7.juuli 1.mai 0
Mehed ja naised Kokku 15-26 100 100 100 100 100
Mees Peab ennast mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks 15-26 17.märts 14.mai 8 17.mai 18,4
Mees Ei pea ennast mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks 15-26 82.7 85.5 92 82.5 81,6
Mees Katoliiklus 15-26 0 4.mai 0 9.jaan 3,8
Mees Protestantism (sh. luterlus, babtism, metodism, adventism jt.) 15-26 4.märts 9.jaan 33.3 12.jaan 15,4
Mees Õigeusk 15-26 95.7 72.7 44.4 66.7 73,1
Mees Muu kristlik usk või usulahk (Jehoova tunnistajad, mormoonid jt.) 15-26 0 9.jaan 22.veebr 9.jaan 7,7
Mees Judaism 15-26 0 0 0 0 0
Mees Islami usk 15-26 0 4.mai 0 3 0
Mees Aasia usundid (budism, hinduism, taoism jt.) 15-26 0 0 0 0 0
Mees Muu mittekristlik usk või usulahk 15-26 0 0 0 0 0
Mees Kokku 15-26 100 100 100 100 100
Naine Peab ennast mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks 15-26 28.märts 18.juuni 10.juuli 18 20,2
Naine Ei pea ennast mõne kindla usu või usulahu tunnistajaks 15-26 71.7 81.4 89.3 82 79,8
Naine Katoliiklus 15-26 2.juuni 0 0 0 4,3
Naine Protestantism (sh. luterlus, babtism, metodism, adventism jt.) 15-26 21.jaan 22.veebr 17.juuni 18.veebr 17,4
Naine Õigeusk 15-26 68.4 70.4 64.7 75.8 78,3
Naine Muu kristlik usk või usulahk (Jehoova tunnistajad, mormoonid jt.) 15-26 5.märts 0 5.sept 3 0
Naine Judaism 15-26 0 0 0 0 0
Naine Islami usk 15-26 2.juuni 3.juuli 0 0 0
Naine Aasia usundid (budism, hinduism, taoism jt.) 15-26 0 0 0 0 0
Naine Muu mittekristlik usk või usulahk 15-26 0 3.juuli 11.aug 3 0
Naine Kokku 15-26 100 100 100 100 100