Tervis » Tervise enesehinnang: Noorte (16–26 a.) tervise enesehinnang

16–26-aastaste noorte hinnang oma käesoleva aja tervisele.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, enesehinnang

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Aasta
Enesehinnang Vanusgrupp (tervis) 2006 2008 2010 2012 2014
Hea või väga hea 16-26 63,8 - 70,3 - 75,9
Keskmine 16-26 30,8 22,8 - 26,5 21,3
Halb või väga halb 16-26 5,4 2,3 2,9 2,9 2,8