Haridus » Õppurite arv üldhariduses: Õppurite (13–26 a.) arv üldhariduses haridustaseme lõikes

Üldhariduse õppekavadel õppivate noorte (13–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, haridustase

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Haridustase
Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Põhiharidus Keskharidus Kokku
13-17 2005/2006 57955 28306 86261
13-17 2006/2007 52007 27026 79033
13-17 2007/2008 46611 24881 71492
13-17 2008/2009 42069 22464 64533
13-17 2009/2010 39382 20796 60178
13-17 2010/2011 37583 19385 56968
13-17 2011/2012 35796 18148 53944
13-17 2012/2013 34646 17225 51871
13-17 2013/2014 34688 16633 51321
13-17 2014/2015 35022 15948 50970
13-17 2015/2016 35407 15910 51317
13-17 2016/2017 35636 16504 52140
13-17 2017/2018 36533 17127 53660
18-26 2005/2006 1091 13155 14246
18-26 2006/2007 1034 13920 14954
18-26 2007/2008 945 13657 14602
18-26 2008/2009 988 13826 14814
18-26 2009/2010 1196 13522 14718
18-26 2010/2011 943 12986 13929
18-26 2011/2012 765 11858 12623
18-26 2012/2013 620 10602 11222
18-26 2013/2014 490 9359 9849
18-26 2014/2015 428 9227 9655
18-26 2015/2016 398 8933 9331
18-26 2016/2017 325 8669 8994
18-26 2017/2018 293 8559 8852
13-26 2005/2006 59046 41461 100507
13-26 2006/2007 53041 40946 93987
13-26 2007/2008 47556 38538 86094
13-26 2008/2009 43057 36290 79347
13-26 2009/2010 40578 34318 74896
13-26 2010/2011 38526 32371 70897
13-26 2011/2012 36561 30006 66567
13-26 2012/2013 35266 27827 63093
13-26 2013/2014 35178 25992 61170
13-26 2014/2015 35450 25175 60625
13-26 2015/2016 35805 24843 60648
13-26 2016/2017 35961 25173 61134
13-26 2017/2018 36826 25686 62512