Demograafia » Sündide arv: Sündide arv

Eestis ja välismaal registreeritud Eesti alaliste elanike elussündide arv.
Elussünd — elusalt sündinud lapse ilmaletoomine, s.t elutunnustega lapse sünd, sõltumata raseduse kestusest.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, elussündide arv

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sünnid 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elussündide arv 14350 14877 15775 16028 15763 15825 14679 14056 13531 13551 13907 14053