Indikaatorite ülevaade

Indikaatorid on noorte olukorda iseloomustava nähtuse või protsessi kulgu iseloomustavad mõõdikud. Indikaatorite abil on võimalik kirjeldada noorte olukorda ja selle muutumist, määratleda noorte eluolus olulisemaid väljakutseid, jälgida ja hinnata poliitika rakendamise mõjusid.

Indikaatorite andmeallikateks on ühelt poolt Eesti ametlikus statistikas kogutavad andmed ja ametkondlik statistika, teisalt täiendatakse indikaatoreid originaaluuringutega kogutavate andmetega. Indikaatoreid täiendatakse ja uuendatakse regulaarselt.

Indikaatorite statistiliste andmetega tutvumiseks valige vasakult menüüst indikaatorite üldine kategooria ning selle seest täpsem huvipakkuv indikaator.

Indikaatori lehe avanemisel on Teil võimalik joonisel klikkides Teile ebahuvitavaid andmeid "välja lülitada". Detailsed andmetabelid on esitatud joonise all andmetabelites. Saate ka Teile huvipakkuva andmetabeli alla laadida.  

Täpsema indikaatorite väljavõtte saamiseks kasutage indikaatorite otsingut.